Докторантски център

  Отворен конкурс за докторанти - срок 21.06.2023 г.

  Примерни теми на дисертационен труд


Докторантският център е предназначен за обслужване на докторанти, обучаващи се

в Технически университет - Варна.

alt alt


Заявление за отпускане на допълнителна стипендия за постижения

                                        

Заявлението може да се депозира в Деловодството на ТУ-Варна или да се изпрати попълнено и сканирано на адрес:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


За контакти:

Експерт
Техническа информация - докторанти:


Ивет Петева Фучеджиева
сл. тел.: 052 383 242
Тел.: 0895 550 820
каб.: 319 НУК
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   
Експерт
Защита на дисертация:


Гинка Станимирова Велева
сл. тел.: 052 383 427
Тел.: 0899 905 043
каб.: 318 НУК
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Закон за развитие на академичния състав в Република България

Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria