Докторантски център

Докторантският център е предназначен за обслужване на докторанти, обучаващи се в Технически университет - Варна.

alt alt


                                         Заявление за отпускане на допълнителна стипендия за постижения

                                        

                              Заявлението може да се депозира в Деловодството на ТУ-Варна или да се изпрати попълнено и сканирано на адрес:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


За контакти:

Експерт
Техническа информация - докторанти:


Свилен Владимиров Симеонов 
сл. тел.: 052 383 242
сл. GSM: 0894 61 23 46
каб.: 319 НУК
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
    Експерт
Защита на дисертация:


Гинка Станимирова Велева
сл. тел.: 052 383 427
каб.: 318 НУК
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Закон за развитие на академичния състав в Република България

Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria