Докторантски център

Докторантският център е предназначен за обслужване на докторанти, обучаващи се в Технически университет - Варна.За контакти:

Експерт
Техническа информация - докторанти:


Маринела Илиянова Филчева
сл. тел.: 052 383 242
сл. GSM: 0895 653 278
каб.: 319 НУК
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
   
Експерт
Защита на дисертация:


Гинка Станимирова Велева
сл. тел.: 052 383 427
каб.: 318 НУК
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itЗакон за развитие на академичния състав в Република България

Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria