There are no translations available.

Специализираща практика

Специализиращата практика се провежда през лятната ваканция след 3-ти курс и е с продължителност минимум 1 месец. Студентите сами си избират мястото на нейното провеждане. През първата учебна седмица от зимния семестър предават портфолио с разработените проекти по време на практиката и служебни бележки на ас. д-р М. Мурзова, к-т 519МФ. Зачотът от практиката в студентските книжки е необходимо условие за записване в 4-ти курс.

Отговорник за специализиращата практика: ас д-р Мариана Мурзова: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Образец на служебна бележка за проведена специализираща практика  (DOC, 22 KB)