Квалификационен център е звено в ТУ-Варна с две подразделения
"Отделение за повишаване на квалификацията" и "Център за професионално обучение"

Предлага курсове за повишаване на квалификацията и курсове за получаване на нова или допълнителна квалификация.
Предлаганите курсове могат да бъдат индивидуални и групови.