Контакти

There are no translations available.

Катедра "Комуникационна техника и технологии"
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Технически Университет - Варна
Студентска 1
Варна, 9010

e-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

тел: +359 +52 383367 Ръководител катедра: доц. д-р инж. Николай Костов
тел: +359 +52 383517 Секретар: Христина Минкова Ганчева