КРАТКА ИСТОРИЯ


Катедра “Физическо възпитание и спорт” съществува в структурата на Технически Университет – Варна от 1963 година, когато започва обучението на първия випуск студенти на Университета. Първи щатни преподаватели са: Кольо Добрев – специалист по футбол и м.с. Донка Стефанова – специалист по художествена гимнастика.
От 1963 година до сега в катедрения колектив са били привличани водещи специалисти по различни видове спорт, които да обучават студентите по съответната спортна дисциплина и да водят успешно университетските отбори при участието им в градски и републикански първенства.
С най-голям числен състав от 21 щатни преподаватели катедрата е била от 1989 г. до 1991 г.
Към настоящия момент в секция “ФВС” има 7 щатни преподаватели. От тях двама доценти, двама асистент доктор и трима старши преподаватели.

Отбори на ТУ -Варна са участвали и участват в регионални и национални състезания в различни спортове .

Преподавателите от секция “ФВС” водят обучение по следните спортни дисциплини:

волейбол, баскетбол, фитнес, тенис на маса, плуване и др.


 

Департамент ЕПОС

Секция "Физическо възпитание и спорт"