ст. преп. Николай Пенков Янчев ръководител секция "ФВС"

Тел: +359 52 383 475/311

Кабинет: фитнес зала и бивша зала тенис на маса ет.2

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Завършено висше образование през 2000 година, НСА “Васил Левски” – гр. София, специалност – "Учител по физическо възпитание". Втора специалност – "Треньор по лека атлетика". Допълнителна специалност - "Спортна журналистика" и "Хокей на трева". Постъпил в Технически Университет – гр. Варна през 2005 година като преподавател. Работил е като старши треньор на националния отбор по хокей, мъжко направление.
Води обучение по следните спортове:

- Фитнес - силова подготовка

- Лека атлетика

- баскетбол
Основни направления на научните интереси:
- Хокей на трева
- Фитнес и кондиционна подготовкадоц. д-р Мария Иванова Дончева

Тел: +359 52 383 244

Кабинет: 709 МФ

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Завършено висше образование НСА „В. Левски“.Първа специалност „Треньор по волейбол”. Втора специалност „Учител по физическо възпитание и спорт“. През 1986 г. завършва СУ„Св.Климент Охридски“, факултет журналистика - специалност „Журналистика - печат“. Редовен преподавател в Технически университет гр. Варна от 1988-1993 г, след спечелен конкурс. През 2005 г. защитава докторска дисертация по „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“.
 От 2013 г. заема академичната длъжност „доцент“. Регистрирана в НАЦИД. От 2020 г. изпълнява длъжността  директор на Департамент„Езиково, продължаващо обучение и спорт“.
 

Научни интереси в областта на:

- Теория и методика на обучение, организация и усъвършенстване на волейбола

- Теория и методика на физическото възпитание

- Теория и методика на спортната тренировка

- Спортен мениджмънт

Води учебни занятия по:

„Специализирана спортна подготовка“: волейбол, баскетбол, тенис на маса, каланетика, фитнес – семинарни упражнения на студенти от първи и втори курс, за всички специалности на ТУ Варна

„Спорт и социална адаптация“ - лекции на студенти с трайни здравословни проблеми, от всички специалности на ТУ Варна, ОКС „Бакалавър“ – първи курс редовно обучение.

„Спортен мениджмънт“ - лекции на студенти с трайни здравословни проблеми, от всички специалности на ТУ Варна, ОКС „Бакалавър“ - втори курс редовно обучение.гл. ас. д-р Явор Браниславов Несторов

Тел: +359 52 383 339

Кабинет: спортна зала ТУ-Варна

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Завършено висше образование през 1986 година, ВИФ ”Георги Димитров” – гр. София, специалност – "Треньор, плуване – водна топка". Втора специалност през 1989 г., “Тенис на маса”. Постъпил в Технически Университет – град Варна през 1989 година като преподавател.
Води обучение по следните спортове:

- Плуване
- Волейбол
Основни направления на научните интереси:

- Плуване – водна топка подготовка на студентски състезания и отборист. преп. Иван Маринов Иванов

Тел: +359 52 383 481

Кабинет: стая 603МФ

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Завършено висше образование през 1999 година, НСА “Васил Левски” – гр. София, специалност "Учител по физическо възпитание" и "Треньор по футбол". Постъпил в Технически Университет – гр. Варна през 2006 година като преподавател.
Води обучение по следните спортове:

- Футбол

- Плуване
Основни направления на научните интереси:
- Взаимовръзка между мотивация и агресия във футболаст. преп. Димитър Иванов Дяков

Тел: +359 52 383 311

Кабинет: бивша зала тенис на маса ТУ-Варна, етаж 2

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Завършено висше образование през 1995 година, НСА "Васил Левски" – гр. София, специалност – "Учител по физическо възпитание", квалификация "Треньор по борба". Постъпил в Технически Университет – гр. Варна през 2008 година като преподавател.
Води обучение по следните спортове:

- Тенис на маса
- Волейбол
- Баскетбол
Основни направления на научните интереси:ас. д-р Янка Стоянова Георгиева

Тел: +359 52 383 339

Кабинет: Спортна зала, стая 2

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Завършено висше образование НСА "Васил Левски" - София. Специалност "Учител по физическо възпитание и спорт", втора специалност - "Треньор по тенис". Постъпила в Технически университет - Варна като преподавател през 2010 година.
Води обучение по следните спортове:
- Волейбол
- Баскетбол
Основни направления на научните интереси:
За контакти

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

хоноруван преподавател Йорданка Николова Добрева

Тел: +359 52 383 492

Кабинет: 209УПБ

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Завършено висше образование през 1978 година, ВИФ ”Георги Димитров” – гр. София, специалност – "Учител по физическо възпитание", втора специалност - "Треньор по хандбал".
Води обучение по следните спортове:

- Каланетика
- Тенис на маса
- Аеробика
Основни направления на научните интереси:
- Физическа дееспособност и физически качества на студентите
- Управление и контрол на учебно-тренировъчния процес

 

Департамент ЕПОС

Секция "Физическо възпитание и спорт"