Участието на членове на клуба в национални и международни събития по години е следното:
2015
Национално състезание по Роботика и демонстрации на изложението "Аз, инженерът 2015", Интер Експо Център, София, България, 11 март
2014
"Ден на роботиката" в Технически университет - Варна, Варна, България, 12 декември
"Робо Лига Бърлгария 2014", Бетахаус, София, България, 29 ноември
"Празници на роботиката и мехатрониката" в Русенски университет, Русе, България, 28 май
"Ден на роботиката" в Технически университет - София, София, България, 24 март
Национално състезание по Роботика и демонстрации на изложенията MachTech and Metal, IFAM и Intronika, Интер Експо Център, София, България, 5-7 март
2013
"Седмица на роботиката" в Технически университет - Варна, Варна, България, 2-6 декември
Робо Лига България 2013, Интер Експо Център, София, България, 9 ноември
LivingWeb, Интер Експо Център, София, България, 14 септември
"Ден на роботиката" в Технически университет - Габрово, Габрово, България, 15 май
"Ден на роботиката" в Технически университет - София, София, България, 8 април
Студентска научна сесия на Технически университет - Варна, Варна, България, 9 април
2012
Студентска научна сесия на Технически университет - Варна, Варна, България, 4 април

Международно изложение "World of Industry 2012" , Турция, Истанбул, 30 март

"Ден на роботиката", София, България, 26 март

2011

Ден на роботиката 2011, Варна, България, 16 декември

Изложение "Дидакта Интернейшънъл", София, България, 11-13 октомври
Международна конференция "Автоматика и инфор-матика" - секция Роботика и мехатроника, София, България, 3-7 октомври
Международна конференция "Роботика и мехатрони- ка", Варна, България, 7-9 октомври

Лятно училище по роботика за средношколци, Варна, България, 13-25 юни

Международна конференция за млади учени, докто- ранти и студенти "Управление, автоматизация и окол- на среда", Севастопол, Украйна, 24-27 април

Студентска научна сесия на Технически университет - Варна, Варна, България, 12 април

"Ден на роботиката", София, България, 29 март

2010
"Ден на роботиката", Варна, България - 2-3 декември
Международна конференция "Роботика и мехатрони- ка", Варна, България, 7-9 октомври
Международна конференция "Автоматика и инфор-матика" - секция Smart robotics, София, България, 3-7 октомври
Олимпиада по програмиране на мобилни роботи Ro- botino, Севастопол, Украйна, 25-28 май
Международно състезание "Robomac", Скопие, Ма- кедония, 2-9 май
2009
"Ден на роботиката",  Варна, България, 16-18 декем- ври


Международна конференция "Роботика и мехатрони- ка", Варна, България, 7-9 октомври
Международно състезание "Robomac", Скопие, Ма- кедония, 22 февруари - 1 март