ОУЛ "Мехатроника"

Общоуниверситетска лаборатория по "Мехатроника"

лаб. 523 НУК

Отговорник:
инж. Веселин Луков

Целта на лабораторията е подготовка на високо квалифицирани кадри за промишлеността, способни да проектират, изграждат и поддържат мехатронни системи за управление, базирани на програмируеми логически контролери. Лабораторията е оборудвана с модел на автоматизирана поточна линия, съставена от пет станции MPS-205 Mechatronics, които осигуряват технологичните операции подаване, тестване, сглобяване, пресоване и сортиране.
През 2014 година лабораторията е обновена с нови седем MPS станции, манипулатор Mitsubishi и два нови робота тип Robotino произведени от Festo. Демонстрация на възможностите на системата може да видите в страницата на СК "Роботика и мехатроника" в YouTube.