В състезанието "Денят на роботиката" ще може да се участва в пет категории.
Категориите, в които може да участвате са както следва: