Катедра "ТЕОРЕТИЧНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"


 

Катедра "Теоретична и измервателна електротехника" е създадена през 1963 г. В момента катедрата разполага с шест учебни лаборатории, в които се обучават студенти от всички специалности на ТУ-Варна.

Катедрата извършва обучение в следните направления:

1. Теоретична Електротехника.
2. Обща Електротехника.
3. Електрически Измервания.