ZOP

2016 - ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

* Решение 9/16.12.2016г.

- УИН номер на АОП: 763164

- дата на публикуване: 16.12.2016г.

* Обявление

- УИН номер на АОП: 763166

- дата на публикуване: 16.12.2016г.

* Документация

- дата на публикуване: 16.12.2016г.

* Образци

- дата на публикуване: 16.12.2016г.

* Протокол 1/16.01.2017г.

- дата на публикуване: 16.01.2017г.

* Съобщение

- дата на публикуване: 16.01.2017г.

* Протокол 2/23.01.2017г.

- дата на публикуване: 23.01.2017г.

* Доклад

- дата на публикуване: 23.01.2017г.

* Решение вх.№609/23.01.2017г.

- дата на публикуване: 23.01.2017г.

* Договор№14/03.02.2017г.

- дата на публикуване: 06.02.2017г.

* Обявление за възложена поръчка

- УИН номер на АОП: 770937

- дата на публикуване: 06.02.2017г.