ZOP

2018 - ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО: ИЗНАСЯНЕ, СЪБИРАНЕ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОТКРИТИ ПЛОЩИ; ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСЛУГИ; ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПАРКИНГИ И ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА

* Решение 3 /04.12.2017г.

- УИН номер на АОП: 817984

- дата на публикуване: 04.12.2017г.

* Обявление

- УИН номер на АОП: 817987

- дата на публикуване: 04.12.2017г.

* Документация

- дата на публикуване: 04.12.2017г.

* Образци

- дата на публикуване: 04.12.2017г.

* Протокол 1 с вх.№ 77 / 05.01.2018г.

- дата на публикуване: 05.01.2018г.

* Протокол 2 с вх.№ 448 / 17.01.2018г.

- дата на публикуване: 17.01.2018г.

* СЪОБЩЕНИЕ - 17.01.2018г.

   Уважаеми Дами и Господа, отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници, ще се извърши на 22.01.2018г., от 10:00ч. в зала 109, в сградата на Ректората на ТУ-Варна, ул."Студентска"№1

* Протокол 3 с вх.№ 583/23.01.2018г.

- дата на публикуване: 23.01.2018г.

* Доклад  с вх.№584/23.01.2018г.

- дата на публикуване: 23.01.2018г.

* Решение с вх.№ 585/23.01.2018г.

- дата на публикуване: 23.01.2018г.

* Договор №22/ 20.02.2018г.

- дата на публикуване: 21.02.2018г.

* Обявление за възложена поръчка 27.06.2018г.

- УИН номер на АОП: 853920

- дата на публикуване: 27.06.2018г.

* Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

- УИН 900883

-дата на публикуване: 14.03.2019 г.