ZOP

2018г. ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА ОБЕКТИ НА "ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА", ПРИСЪЕДИНЕНИ НА СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ - ПРЕКРАТЕНА

Решение 2/14.08.2018г.

- УИН номер на АОП: 862914

- дата на публикуване: 17.08.2018г.

Обявление

- УИН номер на АОП: 862915

- дата на публикуване: 17.08.2018г.

Документация

- дата на публикуване: 20.08.2018г.

Образци

- дата на публикуване: 20.08.2018г.

ЕЕДОП

- дата на публикуване: 20.08.2018г.

* СЪОБЩЕНИЕ

- дата на публикуване: 19.09.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 53 от ППЗОП

- дата на публикуване: 12.10.2018г.

* Протокол № 1

- дата на публикуване: 22.10.2018г.

Протокол № 2

- дата на публикуване: 02.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

- дата на публикуване: 02.11.2018г.

* Протокол № 3

- дата на публикуване: 19.11.2018г.

* Доклад

- дата на публикуване: 19.11.2018г.

* Решение за избор на изпълнител

- дата на публикуване: 19.11.2018г. 

* Решение за отмяна на влязло в сила решение и прекратяване на процедурата № 5905/12.12.2018г.

- дата на публикуване: 12.12.2018г.

* Обявление за възложена поръчка УИН 883319

дата на публикуване: 14.12.2018г.