Начало

ЗА ПРОЕКТА

Проектът TrainWind предлага организиране на професионално обучение, базирано на информационните и комуникационни технологии. Проектът отговаря на търсенето на пазара на труда и предлага на целевите групи възможност за професионално развитие. Европейската асоциация за ветрова енергия (EWEA) обяви, че очаква сектора на вятърната енергия на ЕС да създаде над 250 000 нови работни места през следващото десетилетие.

 

Вход

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.Партньори

ТУ-Варна


CENIFER
Syntra West vzw


ABC wind Farm


АПЕЕ