Начало
Катедра "Автоматизация на производството" / Department of Automation

   

Знанията на съвременните инженери по автоматика трябва да се базират на основните принципи за изграждане на системи за автоматично управление, както и на добрите практики, наложили се в индустрията, като същевременно са в крак с последните технологии, достъпни на пазара.

За да отговори на тези изисквания, катедра "Автоматизация на производството" в Технически университет - Варна предлага обучение пo специалността: "Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи". Актуалността на преподавания материал, наред с непрестанното осъвременяване на учебната база, правят тази специалност логичен избор за младите специалисти.

50 Години катедра АП : Вижте повече ТУК

 

Новини и съобщения:


 

Лятна сесия на студенти в ОКС "Магистър" от специалност "SIEMENS PLC технологии за управление" задочно обучение, можете да намерите >>ТУК<<.

!!!Важно за студентите в ОКС "Магистър" от специалност "Siemens PLC"- редовно!!! Летения семестър за учебната 2022/2023 година започва на 27.03.2023г. с лекции до 07.04.2023г., а упражненията ще се проведат от 10.04 до 28.04.2023г. Петата седмица е само за консултации и курсов проект. Разпис на занятията можете да намерите >>ТУК<<.Разпис за лабораторните упражнения можете да намерите>>ТУК<<.

        


 
Изисквания към съдържанието, оформлението и представянето на дипломната работа.
Продължава...