Начало
Катедра "Автоматизация на производството" / Department of Automation

   

Знанията на съвременните инженери по автоматика трябва да се базират на основните принципи за изграждане на системи за автоматично управление, както и на добрите практики, наложили се в индустрията, като същевременно са в крак с последните технологии, достъпни на пазара.

За да отговори на тези изисквания, катедра "Автоматизация на производството" в Технически университет - Варна предлага обучение пo специалността: "Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи". Актуалността на преподавания материал, наред с непрестанното осъвременяване на учебната база, правят тази специалност логичен избор за младите специалисти.

 Тържествено връчване на дипломите на ВИПУСК 2022: СНИМКИ

 50 Години катедра АП : Вижте повече ТУК

Новини и съобщения:


 

Зимна изпитна сесия на студентите в ОКС "Магистър" от специалност "SIEMENS PLC технологии за управление" редовно обучение можете да намерите >> ТУК <<. а за задочно обучение можете да намерите >> ТУК <<.

!!!Важно за студентите в ОКС "Магистър"!!! Зимния семестър за учебната 2023/2024 година започва на 16.10.2023г. до 10.11.2023г. - часовете са в 4 седмици - първите две са само лекции, а в следващите две  - упражнения. Разпис на занятията можете да намерите >>ТУК<<.

!!!ВАЖНО за ДИПЛОМАНТИ - випуск 2023год.!!!

ОКС „Бакалавър“ - Редовна сесия, спец.: „АРУКС"

ОКС „Магистър“ - поправителна сесия, спец.: „Siemens PLC – технологии за управление"

  • ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ – 12.07.2023г. и 13.07.2023г. - Предаване на готовата дипломна работа с отзив от дипломния ръководител на 10.07.2023г. (от 10:00 до 12:00) в стая 812Е.  >>ГРАФИК ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ<<

!!! На вниманието на студентите РЕДОВНО обучение Siemens PLC: Пред дипломната Ви практика трябва да се проведе в периода от 11.09.23 до 06.10.2023 г./ 4 седмици/ в избрана от Вас фирма. Долу на страницата на катедра АП изтеглете Дневник за практика и попълнен и заверен донесете в ТУ-Варна след 9.10.23 в кабинет 525 НУК - д-р Джибаров.

Лятна сесия на студенти в ОКС "Магистър" от специалност "SIEMENS PLC технологии за управление" редовно обучение, можете да намерите >>ТУК<<.

        


 
Изисквания към съдържанието, оформлението и представянето на дипломната работа.
Продължава...