Начало
Катедра "Автоматизация на производството" / Department of Automation

   

Знанията на съвременните инженери по автоматика трябва да се базират на основните принципи за изграждане на системи за автоматично управление, както и на добрите практики, наложили се в индустрията, като същевременно са в крак с последните технологии, достъпни на пазара.

За да отговори на тези изисквания, катедра "Автоматизация на производството" в Технически университет - Варна предлага обучение пo специалността: "Автоматика, роботика и управляващи компютърни системи". Актуалността на преподавания материал, наред с непрестанното осъвременяване на учебната база, правят тази специалност логичен избор за младите специалисти.

50 Години катедра АП : Вижте повече ТУК

 

Новини и съобщения:


 

Зимна изпитна сесия на студентите в ОКС "Магистър" от специалност "SIEMENS PLC технологии за управление" задочно обучение можете да намерите >> ТУК <<.

Стипендиантска програма на SIEMENS

 

Разписът на студентите в ОКС "Магистър" от специалност "SIEMENS PLC технологии за управление" задочно обучение за зимен семестър можете да намерите >> ТУК <<.  Първите две седмици са само неприсъствени лекции, а трета и четвърта седмица са само присъствени упражнения.

 
Изисквания към съдържанието, оформлението и представянето на дипломната работа.
Продължава...