Начало Кадрово развитие Отминали процедури за заемане на длъжност Доцент Гл. ас. д-р инж. Диян Минков Димитров и Гл. ас. д-р инж. Тодор Атанасов Желязов

Гл. ас. д-р инж. Диян Минков Димитров и Гл. ас. д-р инж. Тодор Атанасов Желязов

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

Учебна дисциплина „Съпротивление на материалите“

 

Научно жури: Заповед на Ректора №479/14.07.2016 г.

 

Рецензенти : Заповед на Ректора №498/19.07.2016 г.

 

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р инж. Диян Минков Димитров

2. Гл. ас. д-р инж. Тодор Атанасов Желязов

Резюмета на трудовете на д-р Диян Минков Димитров

Резюмета на трудовете на д-р Тодор Атанасов Желязов

 

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. д-р Камен Владимиров Веселинов

Външен

Член

Рецензия

2. Чл. кор. проф. дтн. Ангел Иванов Балтов

Външен

 

Член

Рецензия

3. Проф. дтн. Йордан Тодоров Максимов

Външен

Член

Становище

4. Проф. дтн. Климент Благоев Хаджов

 

Външен

 

Член

Становище

5. Доц. д-р Марко Марков Тодоров

Външен

Член

Становище

6. Проф. дтн. Николай Димитров Минчев

Вътрешен

Председател

 

Становище

7. Проф. д-р Върбан Димитров Милков

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р Николай Ангелов

Външен

Резерва

 

2. Доц. д-р Георги Стефанов Антонов

Вътрешен

Резерва

 

 

 

Дата на заключителното заседание на Научното жури: 25.11.2016. г. от 14.30 ч.