инж. Росица Филчева Димитрова

Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови процеси в заземителни инсталации на електроенергийни обекти

Научни ръководители: Доц. д-р инж. Маргрета Парашкеванова Василева

                                          Доц. д-р инж. Маринела Йорданова Йорданова

Дата на защита на дисертацията: 20.06.2019 г.  от 14:00 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 134 от 21.03.2019 г.

 

Външни членове:

- Проф. д-р инж. Валентин Генов Колев, ТУ-София

- Проф. д-р инж. Петър Митрофанов Наков, ТУ-София

- Доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова, ТУ-Габрово

 

Вътрешни членове:

- Доц. д-р инж. Юлиан Емилов Рангелов, ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Маринела Йорданова Йорданова, ТУ – Варна


Рецензии:

- Проф. д-р инж. Валентин Генов Колев, ТУ-София

- Доц. д-р инж. Юлиан Емилов Рангелов, ТУ-Варна

 

Становища:

- Проф. д-р инж. Петър Митрофанов Наков, ТУ-София

- Доц. д-р инж. Дешка Малчева Маркова, ТУ-Габрово                

- Доц. д-р инж. Маринела Йорданова Йорданова, ТУ-Варна

 

Автореферат


Дата на публикуване: 20.05.2019 г.