Начало Кадрово развитие Отминали процедури за заемане на длъжност Доцент
Отминали процедури за заемане на АД Доцент

Кандидат

Професионално направление

Научна специалност / Учебна дисциплина

№ на диплома / дата на издаване на дипломата

КРАСИМИР ЦАНОВ БОГДАНОВ

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Двигатели с вътрешно горене

ТУВ-АД-2012-002  /31.01.2012 г.

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Предаване на данни и компютърни комуникации

ТУВ-АД-2012-003  /02.03.2012 г.

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВ БЕЛЧЕВ

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Конструкция и проектиране на ДВГ

ТУВ-АД-2012-005  /26.03.2012 г.

ТРИФОН ПЕТКОВ УЗУНТОНЕВ

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Горивни уредби и управление на ДВГ

ТУВ-АД-2012-006  /26.03.2012 г.

ЦЕНА РАДКОВА МУРЗОВА

5.13 Общо инженерство

Интериорен дизайн, Цветознание

ТУВ-АД-2012-007 /26.03.2012 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ БУЛИЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация (Медицинска електроника)

ТУВ-АД-2012-008  /04.05.2012 г.

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електрически апарати

ТУВ-АД-2012-009  /08.05.2012 г.

СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВ

5.1 Машинно инженерство

Технология на машиностроенето

ТУВ-АД-2012-010  /17.07.2012 г.

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ АТАНАСОВ

5.1 Машинно инженерство

Металолеене

ТУВ-АД-2012-011  /17.07.2012 г.

МЕДИХА ЕНВЕР МЕХМЕД-ХАМЗА

5.4 Енергетика

Електрически мрежи и системи (Релейна защита)

ТУВ-АД-2012-012  /30.07.2012 г.

ЯНКО СТОЯНЕВ ЯНЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството

ТУВ-АД-2012-013 /19.12.2012 г.

АННА КОСТАДИНОВА СИМЕОНОВА

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Технология за пречистване на водите (Замърсяване на водите и технологии за пречистване)

ТУВ-АД-2012-014  /19.12.2012 г.

НИКОЛА НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството

ТУВ-АД-2013-015  /20.03.2013 г.

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА БОЖИКОВА

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

ТУВ-АД-2013-016  /20.03.2013 г.

МАРИЯНА ЦВЕТАНОВА СТОЕВА

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

ТУВ-АД-2013-017  /20.03.2013 г.

МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВ СКОПЧАНОВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството

ТУВ-АД-2013-018  /20.03.2013 г.

ЕМИЛИЯН БОЯНОВ БЕКОВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

ТУВ-АД-2013-019  /29.03.2013 г.

МАРИЯ ИВАНОВА ДОНЧЕВА

5.13 Общо инженерство

Обща спортна подготовка – спортен мениджмънт

ТУВ-АД-2013-020  /20.06.2013 г.

ПЕНКА НЕЛИЕВА ЗЛАТЕВА

5.4 Енергетика

Промишлена топлотехника

ТУВ-АД-2014-022  /10.02.2014 г.

ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Цифрова обработка на сигнали

ТУВ-АД-2014-024 /26.02.2014 г.

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Системно програмиране

ТУВ-АД-2014-025

/07.04.2014 г.

БЕАНЕТА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

3.4 Социални дейности

Гражданско и семейно право

ТУВ-АД-2014-026

/06.10.2014 г.

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА  ДИМИТРОВА

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Анализ и синтез на електронни схеми

ТУВ-АД-2014-027

/06.10.2014 г.

ЗЛАТКА ТЕНЕВА МАТЕВА

5.4 Енергетика

Висша математика

ТУВ-АД-2014-028

/31.10.2014 г.

АНАСТАС ТОДОРОВ ЯНГЬОЗОВ

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Корабни силови уредби, машини и механизми (корабни хидравлични машини)

ТУВ-АД-2014-029

/03.12.2014 г.

МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВА

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Компютърни системи, комплекси и мрежи

ТУВ-АД-2014-030

/03.12.2014 г.

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ АНТОНОВ

5.1 Машинно инженерство

Пресмятане и конструиране на апарати в химическата промишленост

ТУВ-АД-2015-031

/21.05.2015 г.

ИРИНКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

5.4 Енергетика

Промишлена топлотехника

ТУВ-АД-2015-033

/24.07.2015 г.

ЮЛИАН ЕМИЛОВ РАНГЕЛОВ

5.4 Енергетика

Електрически мрежи и системи

ТУВ-АД-2016-034 /18.01.2016 г.

ХРИСТО АТАНАСОВ ПИРОВСКИ

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Вибрации и вибродиагностика на корабни машини

ТУВ-АД-2016-035

/09.02.2016 г.

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГЮРОВ

5.4 Енергетика

Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)

ТУВ-АД-2016-036

/29.02.2016 г.

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Комуникационни вериги

ТУВ-АД-2016-037

/09.03.2016 г.

ГЕО ВАСИЛЕВ КУНЕВ

5.3 Комуникационна и компютърна техника

База от данни

ТУВ-АД-2016-038

/09.03.2016 г.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ПУЛОВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Физика

ТУВ-АД-2016-039

/29.03.2016 г.

ПЕЙЧО ХРИСТОВ ПОПОВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Физика

ТУВ-АД-2016-040

/29.03.2016 г.

МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електротехнологии

ТУВ-АД-2016-042

/01.06.2016 г.

СИЙКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА 5.13 Общо инженерство Логистика

ТУВ-АД-2016-043

/01.06.2016 г.

МОМЧИЛ ТОДОРОВ ТАЧЕВ 5.13 Общо инженерство История на изкуството и дизайна

ТУВ-АД-2016-044

/01.06.2016 г.

ВЛАДИМИР ЧИКОВ ЧИКОВ 5.4 Енергетика Електроснабдяване и електрообзавеждане (на промишлеността)

ТУВ-АД-2016-045

/05.07.2016 г.

ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ПАРУШЕВ 5.4 Енергетика Електроснабдяване и електрообзавеждане (на водния транспорт)

ТУВ-АД-2016-046

/05.07.2016 г.

ИЛОНКА ТОДОРОВА ЛИЛЯНОВА 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електротехника

ТУВ-АД-2016-047

/19.07.2016 г.

ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВА 5.13 Общо инженерство Инженерна графика

ТУВ-АД-2016-048

/19.07.2016 г.

ГАЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Парни и газови турбини

ТУВ-АД-2016-049

/27.09.2016 г.

ХРИСТО БОЖИДАРОВ НЕНОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

ТУВ-АД-2016-050

/27.09.2016 г.

ЮЛКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

ТУВ-АД-2016-051

/27.09.2016 г.

ЯРОСЛАВ БОРИСОВ АРГИРОВ 5.1 Машинно инженерство Материалознание и технология на материалите

ТУВ-АД-2016-052

/04.10.2016 г.

ПЛАМЕН НЕДКОВ ПЕТРОВ 5.1 Машинно инженерство Материалознание и технология на материалите

ТУВ-АД-2016-053

/04.10.2016 г.

КРИСТИНА СТАНИМИРОВА БЛИЗНАКОВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)

ТУВ-АД-2016-054

/25.11.2016 г.

ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

ТУВ-АД-2016-055

/25.11.2016 г.

ДИЯН МИНКОВ ДИМИТРОВ 5.1 Машинно инженерство Съпротивление на материалите

ТУВ-АД-2016-056

/23.12.2016 г.

АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Преобразувателна техника

ТУВ-АД-2017-057

/25.01.2017 г.

КРАСИМИРА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА 5.13 Общо инженерство Мениджмънт на качеството

ТУВ-АД-2017-058

/27.01.2017 г.

ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника Цифрови комутационни системи и телетрафик

ТУВ-АД-2017-059

/30.05.2017 г.

СВИЛЕН ХРИСТОВ СТОЯНОВ 5.1 Машинно инженерство Електронни устройства в машиностроенето

ТУВ-АД-2017-060

/30.05.2017 г.

РОСЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Теория на двигателите с вътрешно горене

ТУВ-АД-2017-061

/15.09.2017 г.

АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА БАНКОВА 5.13 Общо инженерство Инженерна графика

ТУВ-АД-2017-062

/19.12.2017 г.

МАРИЕЛА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Автоматизация на производството

ТУВ-АД-2018-063

/19.03.2018 г.

ПАВЛИНА НАСКОВА АТАНАСОВА 6.1 Растениевъдство Почвознание

ТУВ-АД-2018-064

/26.03.2018 г.

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ 5.13 Общо инженерство Спорт и социална адаптация

ТУВ-АД-2018-065

/23.04.2018 г.

ТИХОМИР АТАНАСОВ ДОВРАМАДЖИЕВ 5.13 Общо инженерство Съвременни технологии в дизайна

ТУВ-АД-2018-066

/23.04.2018 г.

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМБУРОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Антени и микровълнови устройства в мобилните комуникации

ТУВ-АД-2018-067

/28.05.2018 г.

ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

ТУВ-АД-2018-068

/28.05.2018 г.

РАДОСТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 5.1 Машинно инженерство Двигатели с вътрешно горене

ТУВ-АД-2018-070

/07.06.2018 г.

ИРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА 3.4 Социални дейности Социология

ТУВ-АД-2018-071

/13.06.2018 г.

ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи, комплекси и мрежи

ТУВ-АД-2018-072

/19.09.2018 г.

ВЕСКО ХРИСТОВ УЗУНОВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Автомотизация на производството

ТУВ-АД-2018-073

/28.09.2018 г.

АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Организация и управление на промишления транспорт (воден транспорт)

ТУВ-АД-2018-074

/04.10.2018 г.

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника Системно програмиране

ТУВ-АД-2018-075

/23.10.2018 г.

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроизмервателна техника

ТУВ-АД-2018-076

/26.10.2018 г.

НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВ 5.4 Енергетика Електрически централи и подстанции

ТУВ-АД-2019-077

/20.05.2019 г.

ХРИСТО ЖИВОМИРОВ КАРАИВАНОВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електрически измервания

ТУВ-АД-2019-080

/09.12.2019 г.

АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Преобразувателна техника

ТУВ-АД-2020-082

/30.04.2020 г.

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА 5.1 Машинно инженерство Технология на машиностроенето

ТУВ-АД-2021-083

/14.01.2021 г.

ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика учебна дисциплина "Конструиране на електронна апаратура"

ТУВ-АД-2021-084/06.07.2021г.

СОНЯ КЪНЧЕВА ВЪЧИНСКА-АЛЕКСАНДРОВА 5.13 Общо инженерство Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

ТУВ-АД-2021-085/05.08.2021г.

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА 6.1 Растениевъдство Селекция и семепроизводство на културните растения

ТУВ-АД-2022-087/19.01.2022г.

СТОЯН ИВАНОВ ВЕРГИЕВ 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация учебна дисциплина: "Опазване на биологичното разнообразие"

ТУВ-АД-2022-088/19.01.2022г.

РОСЕН СТЕФАНОВ РАДКОВ 5.3 Комуникационна и компютърна техника учебна дисциплина: "Компютърни мрежи и интернет"

ТУВ-АД-2022-086/19.01.2022г.

ДИАНА КИРИЛОВА НЕДЕЛЧЕВА 4.5 Математика

учебни дисциплини:

"Математически анализ" и "Изследване на операциите"

ТУВ-

АД-2022-089/15.02.2022г.

СИБЕЛ ИЛХАНОВА АХМЕДОВА 5.13 Общо инженерство

учебна дисциплина "Технологично предприемачество"

ТУВ-АД-2022-092/03.11.2022г.

НЕЛИ АНАНИЕВА АРАБАДЖИЕВА - КАЛЧЕВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника

учебна дисциплина "Синтез и анализ на алгоритми"

ТУВ-АД-2022-095/16.11.2022г.

СТЕЛА САВОВА КОСТАДИНОВА 5.3 Комуникационна и компютърна техника

учебна дисциплина "Оптични кабелни линии и системи"

ТУВ-АД-2022-094/16.11.2022г.

ФИРГАН НИХАТОВ ФЕРАДОВ 5.2 Електротехника, електроника и автоматика

учебна дисциплина "Цифрова обработка на сигнали"

ТУВ-АД-2022-093/16.11.2022г.

ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

учебна дисциплина "Изпитване и контрол на транспортната техника"

ТУВ-АД-2022-096/16.11.2022г.

ДИМКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА 5.1.Машинно инженерство

научна специалност "Рязане на материалите и режещи инструменти"

ТУВ-АД-2022-099/06.12.2022г.

ТАТЯНА МАРИНОВА ДИМОВА 5.2.Електротехника, електроника и автоматика

научна специалност "Електрически апарати"

ТУВ-АД-2023-101/20.01.2023г.

КРЪСТИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ 5.4.Енергетика

научна специалност "Промишлена топлотехника"

ТУВ-АД-2023-103/07.09.2023г.

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА 5.4.Енергетика

научна специалност "Електротехнически материали и кабелна техника"

ТУВ-АД-2023-102/07.09.2023г.

ГИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА 5.5.Транспорт, корабоплаване и авиация

научна специалност "Електрообзавеждане на кораба"

ТУВ-АД-2023-105/11.10.2023г.

ЕЛЕНА КОЛЕВА КОВАЧЕВА 1.3.Педагогика на обучението по....

научна специалност "Методика на обучението по математика и информатика"

ТУВ-АД-2023-107/14.12.2023г.

ЖИВКО СТЕФКОВ ЖЕКОВ 5.2.Електротехника, електроника и автоматика

учебна дисциплина "Управление на електромеханични системи"

ТУВ-АД-2024-108/09.01.2024г.

МАРИЯ ИВАНОВА КОНСУЛОВА-БАКАЛОВА 5.13.Общо инженерство

учебна дисциплина "Инженерни методи за моделиране и анализ"

ТУВ-АД-2024-109/09.01.2024г.

Филтър по заглавие 
Заглавие на статията
Гл.ас.д-р инж. Мария Иванова Консулова-Бакалова
Гл. ас. д-р инж. Живко Стефков Жеков
д-р Елена Колева Ковачева
Гл.ас. д-р инж. Гинка Христова Иванова
Гл.ас. д-р инж. Милена Димитрова Иванова
Гл.ас. д-р инж. Кръстин Красимиров Йорданов
гл. ас. д-р инж. Татяна Маринова Димова
гл.ас. д-р инж. Димка Костадинова Василева
гл.ас.д-р инж. Нели Ананиева Арабаджиева-Калчева
гл.ас.д-р инж. Стела Савова Костадинова
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL