Начало Кадрово развитие Отминали процедури за заемане на длъжност Професор
Отминали процедури за заемане на АД Професор

Кандидат

Професионално направление

Научна специалност / Учебна дисциплина

№ на диплома / дата на издаване на дипломата

1.

ОВИД АЗАРЯ ФАРХИ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Цифрови системи за управление

ТУВ-АД-2011-001 / 19.12.2011 г.

2.

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация

Теория на ДВГ

ТУВ-АД-2012-004 / 23.03.2012 г.

3.

ВЕНЦИСЛАВ ЦЕКОВ ВЪЛЧЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Индустриална електроника

ТУВ-АД-2013-021 / 18.11.2013 г.

4.

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВ

5.13 Общо инженерство

Рисуване

ТУВ-АД-2014-023 / 12.02.2014 г.

5.

ХРИСТО КОСТОВ СКУЛЕВ

5.1 Машинно инженерство

Материалознание и технология на материалите

ТУВ-АД-2015-032

/23.07.2015 г.

6.

РОСЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електроизмервателна техника

ТУВ-АД-2016-041

/22.04.2016 г.

7.

РОЗАЛИНА СТЕФАНОВА ДИМОВА

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Комуникационни мрежи и системи

ТУВ-АД-2018-069

/28.05.2018 г.

8.

ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЧЕВ

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Изкуствен интелект

ТУВ-АД-2019-078

/04.11.2019 г.

9.

АНТОН СЛАВЧЕВ ГЕОРГИЕВ

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електронизация

ТУВ-АД-2019-079

/18.11.2019 г.

10.

БОХОС РУПЕН АПРАХАМЯН

5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Електротехнологии

ТУВ-АД-2020-081

/30.04.2020 г.

11.

ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРКОВА

5.3 Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника / Информационни системи за събиране на данни

ТУВ-АД-2022-090

/04.04.2022 г.

12

ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА

5.3.Комуникационна и компютърна техника

Компютърни мрежи

ТУВ-АД-2022-091

/07.06.2022 г.

13

СВЕТЛАНА КОСТОВА ЛЕСИДРЕНСКА

5.13.Общо инженерство

Стратегически мениджмънт

ТУВ-АД-2022-097/06.12.2022г.

14

СИЙКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА

5.13.Общо инженерство

Логистика

ТУВ-АД-2022-098/06.12.2022г.

15

ЗДРАВКО ДИНЧЕВ ИВАНОВ

5.5.Транспорт, корабоплаване и авиация

Екология на транспортната техника

ТУВ-АД-2023-100/20.01.2023г.

16

МИЛЕНА НИКОЛОВА МИЛЕВА-КАРОВА

5.3.Комуникационна и компютърна техника

учебна дисциплина "Базово програмиране"

ТУВ-АД-2023-104/09.10.2023г.

17

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВЪЛЧАНОВ

5.3.Комуникационна и компютърна техника

учебна дисциплина "Администриране на локални и Интернет мрежи"

ТУВ-АД-2023-106/20.10.2023г.

18

СТОЯН ДИМИТРОВ СЛАВОВ

5.1.Машинно инженерство

учебна дисциплина "Програмиране на машини и системи с САМ"

ТУВ-АД-2024-110/10.04.2024г.

Филтър по заглавие     Покажи # 
Заглавие на статията
доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов
доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов
доц. дн Тошко Христов Петров
Доц.д-р инж. Милена Николова Милева-Карова
Доц. д-р инж. Здравко Динчев Иванов
доц. д-р Светлана Костова Лесидренска
доц. д-р Сийка Димитрова Демирова
доц.д-ринж.Венета Панайотова Алексиева
доц.д-ринж.Валентина Илиева Маркова
Доц. д-р инж. Бохос Рупен Апрахамян
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL