Катедра "Комуникационна техника и технологии"


За да бъдете успешни във всички сфери на бизнеса!


Катедра „Комуникационна техника и технологии” е в състава на Факултет по изчислителна техника и автоматизация” на Техническия университет - Варна и  отговаря за обучението по

СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“


Информационните технологии и телекомуникациите са най-бързо развиващата се индустрия в света. В тази индустрия се влагат огромни инвестиции и работят водещи световни технологични компании, с постоянна нужда от квалифицирани кадри.

Информационните технологии и Телекомуникациите обхващат всички устройства, системи и технологии, които позволяват на хората да общуват помежду си. Това включва начините на обработване и предаване на информация чрез различни носители и как телекомуникационните и компютърни мрежи за обмен на информация се организират, управляват и използват.

Обучението в степен „бакалавър” се извършва в рамките на 4г. за редовна форма и 5г. за задочна форма. Обучението в степен "магистър" след придобиване на бакалавърска степен е 1,5 години.

Обучението  се извършва в модерните лаборатории на катедрата, като лаборатория за иновации на SAMSUNG, лаборатория iCard, „Комуникационна техника и технологии”,  „Видеотехнологии”, „Телекомуникационни мрежи и оптични преносни системи”,  „Кабелни линии и сензорни мрежи”, „Аудиосистеми”, Лаборатория на National Instruments, „Антени и микровълнова техника”, Лаборатория за съвременни микрокомпютърни и логически устройства и др.

Изучават се специализирани дисциплини в областта на съвременните Информационни технологи и Телекомуникации, като „Компютърни комуникационни системи и Интернет технологии”, „Мултимедийни технологии”, „Компютърни мрежи и информационна сигурност, „Антени и микровълнови устройства в мобилните комуникации”, „Микропроцесорна техника”, „Терминални устройства и мобилни приложения”, „Оптоелектроника и оптични комуникации”, „Спътникови комуникации”, „Мобилни комуникационни системи” и др.

Инженерите в сферата на информационните и телекомуникационни технологии се реализират в широк кръг области на икономиката като:

  • Специалисти по информационни и комуникационни технологии
  • Специалисти по цифрова телевизия
  • Инженери по мултимедийна техника и технологии
  • Мрежови и системни администратори
  • Инженери „Поддръжка и експлоатация на мрежи”
  • Проектанти на компютърни и телекомуникационни мрежи
  • Инженери в мобилни телекомуникационни оператори
  • Маркетинг специалисти в мобилни оператори
  • Инженери по радиолокация и радионавигация
  • Мениджъри в компютърни и телекомуникационни компании и др.