Катедра "Механика и Машинни елементи" е образувана през 2016г. като наследник на катедра "Техническа механика".

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Николай Куртев , стая 215М, тел.052 383 686

Организатор учебен процес:  стая 205М, тел.052 383 394

logoMME

 


Катедрата провежда обучение на докторанти по следните специалности:

 

ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА

МАШИНОЗНАНИЕ И МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ

Докторантите имат възможност да проведът част от обучението си в някои от Европейските университети с които катедрата има сключени договори по програма ЕРАЗЪМ+

Информация за кандидатстване може да намерите на страницата на ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР

За повече информация относно примерни теми и условия на обучение може да се свържете с доц. д-р Диян Димитров

 

 


 


Катедрата е разделена на следните секции:

секция "Механика" ръководител: доц. д-р инж. Николай Куртев , стая 215М, тел. 052 383 686

секция "Съпромат" ръководител: доц. д-р инж. Диян Димитров, стая 807М, тел. 052 383 287

секция "Машинни елементи" ръководител : гл. ас. д-р инж. Стефан Тенев стая 507М, тел. 052 383 502

секция "Инженерна графика" ръководител : доц. д-р инж. Зоя Цонева , стая 506М , тел. 052 383 308

 

Актуални новини

СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - нова специалност!!
10 January 2022 08:58
Информация за кандидатстване ТУК Специалността „Строителен мениджмънт“ (СТМ) е нова за Технически...