ZOP

2016 - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ ЧРЕЗ ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ И ИМУЩЕСТВО ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА / ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ /

* Решение №6/28.09.2016г.

- УИН номер на АОП: 750767

- дата на публикуване: 28.09.2016г.

* Обявление

- УИН номер на АОП: 750766

- дата на публикуване: 28.09.2016г.

* Документация

- дата на публикуване: 28.09.2016г.

* Образци

* Образец 2

- дата на публикуване: 28.09.2016г.

* Протокол 1 вх.№6534/26.10.2016г.

- дата на публикуване: 26.10.2016г.

* Протокол 2 вх.№6842/10.11.2016г.

- дата на публикуване: 10.11.2016г.

* Съобщение

- дата на публикуване: 10.11.2016г.

* Протокол 3 вх.№6933/15.11.2016г.

- дата на публикуване: 16.11.2016г.

* Доклад вх.№6934/15.11.2016г.

- дата на публикуване: 16.11.2016г.

* Решение 6945/15.11.2016г.

- дата на публикуване: 16.11.2016г.

* Договор № 156/09.12.2016г.

- дата на публикуване: 12.12.2016г.

* Обявление за възложена поръчка

- УИН номер на АОП: 762403

- дата на публикуване: 14.12.2016г.

* Обявление за приключване на договор

- дата на публикуване: 13.11.2018г.