ZOP

"Peконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет - Варна“


* Решение за откриване на процедура

УИН 961675

- дата на публикуване: 24.02.2020 г.

* Обявление за поръчка

УИН 961679

- дата на публикуване: 24.02.2020 г.

* Документация и образци

- дата на публикуване: 24.02.2020 г.

* ЕЕДОП

- дата на публикуване: 24.02.2020 г.

* Съобщение заседание

- дата на публикуване: 30.03.2020 г.

* Съобщение Ценови параметри

- дата на публикуване: 06.04.2020 г.

* Протокол

- дата на публикуване: 10.04.2020г.

* Решение за определяне на изпълнител

- дата на публикуване: 10.04.2020г.

* Рамково споразумение

- дата на публикуване: 28.04.2020г.

* Обявление за възложена поръчка

- дата на публикуване: 28.04.2020г.

* Договор 1

- дата на публикуване: 28.05.2020г.

* Обявление за възложена поръчка 1

- дата на публикуване: 28.05.2020г.

* Обявление за приключен договор 1

- дата на публикуване: 13.07.2020г.

* Договор 2

- дата на публикуване: 15.07.2020г.

* Обявление за възложена поръчка 2

- дата на публикуване: 15.07.2020г.

* Договор 3

- дата на публикуване: 27.07.2020г.

* Обявление за възложена поръчка 3

- дата на публикуване: 27.07.2020г.

* Обявление за изменение на Рамково споразумение

- дата на публикуване: 19.10.2020г.

* Допълн.спораз-е към Рамково спораз-е

- дата на публикуване: 19.10.2020г.

* Обявление за приключен Договор 2

- дата на публикуване: 19.10.2020г.

* Обявление за приключен Договор 3

- дата на публикуване: 26.10.2020г.

* Допълн-е на доп.спораз-е

- дата на публикуване: 10.11.2020г.

* Обявление за изменение на Рамково споразумение 2

- дата на публикуване: 10.11.2020г.

* Договор 4

- дата на публикуване: 11.11.2020г.

* Обявление за възложена поръчка 4

- дата на публикуване: 11.11.2020г.

* Договор 5

- дата на публикуване: 12.11.2020г.

* Обявление за възложена поръчка 5

- дата на публикуване: 12.11.2020г.

* Обявление за приключен Договор 4

- дата на публикуване: 09.02.2021г.

* Обявление за приключен Договор 5

- дата на публикуване: 09.02.2021г.

* Обявление за приключен Договор

- дата на публикуване: 16.03.2021г.

* Обявление за приключен Договор

- дата на публикуване: 06.04.2021г.