инж. Радостина Бонева Янкова

Тема на дисертационния труд: Изследване на наварени слоеве, подложени на износване

Научен ръководител:Доц. д-р инж. Сергей Киров Киров.

Дата на защита на дисертацията: 21.10.2019 г.  от 15:00 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 371 от 04.07.2019 г.


Външни членове:

- Проф. д-р инж. Мара Крумова Кандева – Иванова – ТУ-София

- Доц. д-р инж. Росица Веселинова Петкова – Слипец – ВСУ „Ч. Храбър“

- Доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев – ТУ-Габрово

 

Вътрешни членове:

- Доц. д-р инж. Сергей Киров Киров – ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Пламен Недков Петров - ТУ-Варна


Рецензии:

- Проф. д-р инж. Мара Крумова Кандева – Иванова – ТУ-София

- Доц. д-р инж. Росица Веселинова Петкова – Слипец – ВСУ „Ч. Храбър“

 

Становища:

- Доц. д-р инж. Георги Евстатиев Рашев – ТУ-Габрово

- Доц. д-р инж. Сергей Киров Киров – ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Пламен Недков Петров - ТУ-Варна

 

Автореферат


Дата на публикуване: 16.09.2019 г.