инж. Деян Яношев Веселинов

Тема на дисертационния труд: "Изследване процеса на електрохимично анодиране на титанова сплав Ti-6AI-7Nb"

Научен ръководител: Проф. д.т.н. инж. Христо Костов Скулев

Дата на защита на дисертацията: 18.10.2019 г. от 13:30 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 335 от 14.06.2019 г.

 

Външни членове:

-  Проф. д.т.н. инж. Людмил Борисов Дренчев - ИМСТЦХА-БАН

-  Проф. д.т.н. инж. Иван Максимов Пършоров - ИМСТЦХА-БАН

-  Доц. д-р инж. Ленко Миленов Станев - ИМСТЦХА-БАН

 

Вътрешни членове:

- Проф. д.т.н. инж. Христо Костов Скулев - ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Пламен Недков Петров - ТУ-Варна

Рецензии:

- Проф. д.т.н. инж. Людмил Борисов Дренчев - ИМСТЦХА-БАН

- Проф. д.т.н. инж. Иван Максимов Пършоров - ИМСТЦХА-БАН

 

Становища:

- Доц. д-р инж. Ленко Миленов Станев - ИМСТЦХА-БАН

- Проф. д.т.н. инж. Христо Костов Скулев - ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Пламен Недков Петров - ТУ-Варна

 

Автореферат


Дата на публикуване: 16.09.2019 г.