ZOP

2016 - ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУ-ВАРНА /ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ/

* Решение 7/10.11.2016г.

- УИН номер на АОП: 757303

- дата на публикуване: 10.11.2016г.

* Обявление

- УИН номер на АОП: 757301

- дата на публикуване: 10.11.2016г.

* Документация

- дата на публикуване: 10.11.2016г.

* Образци

- дата на публикуване: 10.11.2016г.

* Техническа спецификация

- дата на публикуване: 10.11.2016г.

* Разяснения

- дата на публикуване: 21.11.2016г.

* Протокол №1/09.12.2016г.

- дата на публикуване: 09.12.2016г.

* Протокол №2/20.12.2016г.

- дата на публикуване: 20.12.2016г.

* Доклад вх.№7720/20.12.2016г.

- дата на публикуване: 20.12.2016г.

* Решение вх.№28/04.01.2017г.

 - дата на публикуване: 04.01.2017г. 

* Договор №5/ 19.01.2017г.

- дата на публикуване: 19.01.2017г.

* Обявление за възложена поръчка

- УИН номер на АОП: 768048

- дата на публикуване: 19.01.2017г.